top of page

Nefroloji Çalışma Grubu

Nefroloji Çalışma Grubu'nun Görevleri

 

a- Ülkemizde özel ve kamuda çalışan Nefroloji uzmanlarının yaşadığı sorunları saptamak.ve buna yönelik çözümler önermek.

b) Toplumu böbrek yetmezliği konusunda bilgilendirmek için projeler oluşturmak.

c) Nefroloji ve diyaliz alanında çalışan hekimleri için eğitim programları oluşturmak. 

d) Nefroloji ve Diyaliz alanında çalışan hekimler için kitap çalışmaları yapmak.

bottom of page