Diyaliz Teknikerliği Sempozyumu -25/03/2018 

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

DİHED, TNDTHD ve İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Diyaliz Teknikerliğinin Türkiye'deki Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu sempozyum 25/03/2018 tarihinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederiz.