top of page

KBY Hasta Eğitim Kitapçıkları

Ülkemizde ve dünyada kronik böbrek yetmezliği (KBY) hasta sayısı  hızla artmaktadır. Şu anda ülkemizde 75.000 hasta son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavileri uygulamakta veya böbrek nakilli olarak izlenmektedir. Ama bu hasta sayısı sadece buz dağının görünen yüzüdür. Ülkemizde 8 milyon kişide böbrek hastalığı mevcuttur.

Böbrek yetmezliği tanısı alan hastaya bu durum oldukça karmaşık ve korkutucu gelmektedir. Bunu aşmanın en kolay ve güvenli yolu hastanın doğru bilgilere ulaşarak, sağlık ekibi ile birlikte doğru tedavileri seçmesi ve bu tedavileri uygulamasıdır.  

Kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş hastaları bilgilendirmek ve hastalıklarıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda yol göstermek için "KBY Hasta Eğitim Kitapçıkları" projesi oluşturulmuştur.  

 

Bu kitapçıkların hazırlanmasında  şu yol izlenecektir:

1- Kitapçıklar hastaların anlayabileceği sade bir dil ve içerik ile hazırlanacaktır.

2- Kitapçıklar öncelikle pdf formatında hazırlanacak ve derneğimizin web sitesi ( www.dihed.org) ve Böbrek Yetmezliği Hasta Okulu (www.bobrekokulu.com)  adlı web sitemizde yayınlanacaktır. Ayrıca derneğimizin WhatsApp gruplarında paylaşılacaktır.

3- Kitap yazarı projeye verdiği destek sebebiyle "Önsöz" ve "Özgeçmiş" kısımları kitapçıkta yeralacaktır.

4- Sektördeki medikal firma veya ilaç firmalarından sponsorluk temin edilebildiği durumda  bu eğitim kitapçıkları basılarak isteyen üyelerimize ve diyaliz merkezlerine ulaştırılacaktır. Kitapçıkların arka kapağında sponsor kurumun reklamı yer alacaktır. Projede sponsor olarak yer almak isteyen kurumların dernek yönetimi ile iletişime geçmesini rica ederiz. Sponsorluk tüm kitapçıklar için olabileceği gibi tek bir kitapçık içinde olabilir. Baskı miktarı sponsor firmanın desteği ölçüsünde gerçekleştirilecektir.

5- Kitapçıklar aşağıdaki listede belirtilen konularda hazırlanacaktır. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yeni konularda da kitapçıklar hazırlanabilir.

6-Bu proje için görev paylaşımı ve sekreterya işleri Genel Sekreterimiz Op. Dr. Mesut Kösem tarafından gerçekleştirilecektir.  Bu projemizde yazar olarak yer almak isteyen üyelerimizin ve projeye sponsor olmak isteyen kurumların DİHED Genel Sekreteri Op. Dr. Mesut Kösem (mesutkosem@yandex.com  05424376086) ile irtibata geçmeleri rica olunur.​

Tüm üyelerimizden bu projeye destek vermelerini bekler,  saygılarımızı sunarız.

Uzm. Dr. Sadi Kemal Alim Arslan​

DİHED Yönetim Kurulu Başkanı​

KBY Hasta Eğitim Kitapçıkları  
bottom of page