Hemodiyaliz

Hemodiyaliz.PNG
Prof. Dr_edited.jpg

Prof. Dr. Önder Yavaşcan

Editör

Çocuk Nefroloji Uzmanı

İstanbul Medipol Üniversitesi

Diyaliz Hekimleri Derneği olarak üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek bir kitap projesine daha başlıyoruz. "Hemodiyaliz" adıyla hazırlanacak kitabımızın 2020 yılında basılması planlanıyor. Kitabımızın hazırlanmasında şu yol izlenecektir:

1- Kitap içerik olarak diyaliz hekimleri ve nefroloji asistanlarına temel kaynak olması planlanarak hazırlanacaktır.

2- Kitap basımı derneğimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Kitabın baskısı için Nobel Tıp Kitabevleri ile ön görüşme yapılmıştır.

3- Kitapta yazarlar dernek üyelerimizden oluşacaktır.

​4- Kitap aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz olarak hediye edilecektir. Ayrıca kitabın pazarlaması kitabevleri  tarafından yapılacaktır.

Tüm üyelerimizden bu projeye destek vermelerini bekler,  saygılarımızı sunarız.

Uzm. Dr. Sadi Kemal Alim Arslan​

DİHED Yönetim Kurulu Başkanı