top of page

Diyaliz Hemşireliği

Kitap Kapakları- DİHED.jpg

Diyaliz Hekimleri Derneği olarak ülkemizde diyaliz hemşireleri ve diyaliz teknikerlerinin eğitiminde kullanılması için oluşturulan bir kitap projesine başlıyoruz.

 

"Diyaliz Hemşireliği Multidisipliner Yaklaşım" adıyla hazırlanacak kitabımızın 2023 yılında basılması planlanıyor. Kitabımızın hazırlanmasında şu yol izlenecektir:

1- Kitap içerik olarak diyaliz alanında çalışan hemşire ve teknikerlerin eğitiminde temel kaynak olması planlanarak hazırlanacaktır.

2- Kitap basımı derneğimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Kitabın baskısı için Nobel Tıp Kitabevleri ile ön görüşme yapılmıştır.

3- Kitap aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz olarak hediye edilecektir. Ayrıca kitabın pazarlaması kitabevleri  tarafından yapılacaktır.

4- Kitap yaklaşık olarak 40 bölümden oluşacak olup konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

5- Kitap projesinde konu dağıtımı Dr. Adem Sezen tarafından gerçekleştirilecektir.

6- Bu projemizde yazar olarak yer almak isteyen veya bu konuda önerileri olanların Dr. Adem Sezen (0505 3505631) ile irtibata geçmeleri rica olunur.

bottom of page