top of page

Aidat Ödeme Bilgileri

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin özgürce hizmet verebilmesi ve gerekli faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ekonomik bağımsızlığı olmalıdır. Derneğimizin en önemli ekonomik kaynağı sizlerden toplanan aidatlardır. 

Tüzüğümüze ve Dernekler Kanunu'na göre üyelik aidatının ödenmesi üyeliğin devamı için bir zorunluluktur. Bu sebeple, üyelerimizin üyelik aidatlarını zamanında ödemesi önem arz etmektedir. 

 

Yıllık aidat ücretimiz 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için 100 TL'dir.

2024 yılı aidat ücreti 1.000 TL olup aidatların Ocak ayı içinde ödenmesi zorunludur.

 

2024 Ocak ayı sonuna kadar ödenmeyen aidatların hesabınızda borç olarak gözükeceğini hatırlatmak isteriz.

 

DİHED Tüzüğü'ne göre o yıla aidatın 6 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Yani  1 Temmuz 2024 tarihine kadar aidat borcunu ödemeyen üyelerimizin son kez uyarılarak üyeliklerinin sonlandırılması gerekiyor. Ayrıca dernek üyelik aidat borçları Kamu Alacağı statüsündedir. Üyeliğin sonlandırılması eski aidat borçlarını sonlandırmaz. Derneğin aslında üyelik aidatlarını tahsil etmek için icra yolu dahil tüm yetkilerimizi kullanma hakkımız mevcuttur.

 

Dernekler Masası bizi denetlerse bunun sakıncalı olduğunu belirtip, aidatların İcra yoluyla tahsil edilmesini isteyebilir.

Lütfen aidatları derneğimizin aşağıdaki hesabına gönderiniz.

Hesap No: 
DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ

Yapı Kredi Bankası İncirli- İSTANBUL Şubesi
Hesap No:70887903
IBAN: TR91 0006 7010 0000 0070 8879 03

YENİ DİHED LOGO ÇALIŞMASI.arial-bold.BEY
bottom of page