top of page

Damaryolu Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Koordinatörleri

Op. Dr. Mesut Kösem

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Acıbadem International Hastanesi

E-mail: mesutkosem@hotmail.com

Please reload

Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: mali.kaygin@sbu.edu.tr

Uz. Dr. Hıdır Arslan

Adli Tıp Uzmanı

S.B.Ü. Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: arslanh@me.com

Doç. Dr. Burçak Gümüş

Radyoloji Uzmanı

Okan Üniversitesi Hastanesi

E-mail: burcakgumus@hotmail.com

Prof. Dr. İbrahim Berber

Genel Cerrahi Uzmanı

Acıbadem International Hastanesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

E-mail: iberber@hotmail.com

Yard. Doç. Dr. Cemal Kocaaslan

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

S.B.Ü. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: cemalkocaaslan@yahoo.com

Op. Dr. İ. Savaş Yıldırım

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Medicana International İstanbul Hastanesi

Yard. Doç. Dr. Atilla Saraç

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Samsun Medikal Park Hastanesi

E-mail:saracatilla@gmail.com

Op. Dr. Ali Tabakan

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

SBÜ İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

E-mail: alitabakan@yahoo.com

Op. Dr. Caner Bozali

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Mersin Şehir Hastanesi

E-mail: canerbozali@gmail.com

Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Haliç Üniversitesi

Aile Hastanesi

E-mail: kubilaykrkt@gmail.com

Prof. Dr. Niyazi Görmüş

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

E-mail: ngormus@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Ali Kemal Gür

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail:  dralikemal@gmail.com

Op. Dr. Mahmut Yargı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: mahmutyargi@gmail.com

Yard. Doç. Dr. Ali Fırat

Radyoloji Uzmanı

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

E-mail: dralifirat@yahoo.com

Doç. Dr. Zerrin Pulathan

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail:  zerrin.pulathan@gmail.com

Prof. Dr. Emin Barış Akin

Genel Cerrahi Uzmanı

Florence Nightingale Hastanesi

E-mail: ebakin@hotmail.com

Doç. Dr. Serhat Hüseyin

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail:  serhathuseyin@hotmail.com

Doç. Dr. Orhan Fındık

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: temorhan@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Badem

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

E-mail: serdarbadem@hotmail.com        

Yard. Doç. Dr. Mehmet Işık

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

E-mail: drmisik@hotmail.com

Dr. Mehmet Ali Yeşiltaş

Kalp ve Damar Cerrahisi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 

E-mail: dr.maliyes@gmail.com        

Prof. Dr. Harun Arbatlı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Memorial Hizmet Hastanesi

E-mail: harbatli@yahoo.com

Op. Dr. Fatma Tuğba İlal Mert

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: dr.tubailal@hotmail.com

Op. Dr. İhsan Bayraktar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Mersin Şehir Hastanesi

E-mail: drihsanbayraktar@hotmail.com

Please reload

Damaryolu  Çalışma Grubu'nun Amaçları ve Görevleri

 

a- Ülkemizde damaryolu sorununun sebeplerini ve çözüm yollarını değerlendirmek.

b- Damaryolu oluşturulması, takibi konusunda eğitimler planlamak.

c- Bu konu ile ilgilenen hekimleri bir çatı altında toplayarak, koordinasyonu sağlamak.

 

d- Konu ile ilgili diğer dernek ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

 

e- Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile konu hakkında iletişimi sağlamak.

f) Hemodiyaliz için anahtar rolü oynayan damaryolunun önemi konusunda kamuyu bilgilendirmek.

bottom of page