top of page

Amaçlarımız

1- Diyaliz hekimlerinin ve diyaliz hizmetinin sağlık camiasındaki öneminin vurgulanması, görevlerinin belirgin hale getirilmesi.

 

2- Diyalizde çalışan kamu ve özel sektördeki personelin özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmak.

 

3- Diyaliz ile ilgili yasa, tüzük , yönetmelik, vb. düzenlemelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, fikir vermek, uygulamanın ve mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan gerekli platformlarda dile getirmek.

 

4- Diyaliz ve böbrek hastalıkları konularında eğitim ve her türlü araştırma yapmak, projeler üretmek.

 

5-Kamu ve özel sektörde verilen her türlü diyaliz hizmetinde belirli bir standart oluşturulması konusunda girişimlerde bulunmak.

 

6-Diyalizde çalışanların yetki ve sorumluluklarının net bir şekilde, gerçeğe uygun belirlenmesinde her türlü çalışmaya taraf olmak.

 

7-Diyaliz sektörünün içinde bulunduğu her türlü problemi dile getirmek, çözüm önerileri sunmak.

 

8-Diyalizle ilgilenen kişiler arasında sosyal, kültürel ve bilimsel iletişimi sağlamak.

 

9-Böbrek hastaları konusunda toplumun bilgilendirilmesi konusunda tek başına veya diğer yasal sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmak.

 

10- Diyaliz hekimlerini tüm Türkiye'de şubeleri aracılığıyla temsil eden, demokratik, insan haklarına saygılı, cumhuriyetin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı bir dernek olmaktır.

 

bottom of page