top of page

Diyaliz Teknikerliği Sempozyumu

Kurucumuz Dr. Adem Sezen öncülüğünde DİHED, TNDTHD ve İstanbul Bilim Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Diyaliz Teknikerliğinin Türkiye'deki Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyum 25 Mart 2018 tarihinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Yayın Tarihi: 27/02/2018

bottom of page