top of page
YENİ DİHED LOGO ÇALIŞMASI.arial-bold.BEY

BÖBREK NAKLİNDE SORUNLAR

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

böhak.jfif

AMAÇ: Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) ve Böbrek Hasta Haklarını Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (BÖHAK) olarak  böbrek nakli sürecinde yaşanan sorunları saptamak ve çözümler oluşturmak için bu proje oluşturulmuştur.

 

GİRİŞ: Ülkemizde yaklaşık 85,000 hasta son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile böbrek yerine koyma tedavileri ile yaşamaktadır. Kronik böbrek yetmezliğinde uygulanan tedavi seçenekleri hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek naklidir.

Ülkemizde şu an için yılda 3.300 böbrek nakli yapılmakta ve toplamda 20.000 hasta böbrek nakilli olarak hayatını sürdürmektedir.

​Böbrek nakli özellikle genç hasta grubunda hasta sağkalımını artırmakta, hastanın eğitim, sosyal ve iş hayatında yer almasına imkan sağlamaktadır.

 

Böbrek naklinin bu önemli avantajlarına rağmen hastalarımız ve bu alanda çalışan hekim, hemşirelerin  sorunlar yaşadığınız görüyoruz. DİHED ve BÖHAK olarak böbrek nakli alanında yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bu proje oluşturulmuştur. 

 

İŞLEYİŞ: Aşağıdaki iletişim formu veya dernek e-mailleri üzerinden bu konuda gelen mesajlar değerlendirilerek sınıflandırılacaktır. Böbrek nakli öncesi, operasyon süreci ve hastanın takibinde hastaların yaşadığı sorunlar saptanarak, oluşturulan çözüm önerileri bir rapor haline getirilecektir. Bu rapor Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, ilgili dernek, vakıf ve kurumlara iletilecektir.

 

Sizde bir hasta, hasta yakını, hekim veya sağlık çalışanı olarak böbrek nakli sürecinde yaşadığınız sorunları aşağıdaki form üzerinden bize iletebilirsiniz  

İletişim Formu

Teşekkürler! Mesajınız alınmıştır.

bottom of page