YENİ DİHED LOGO ÇALIŞMASI.arial-bold.BEY

Üyelik Aidatınızı Ödediniz mi? 

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ !

Derneğimizin özgürce hizmet verebilmesi ve gerekli faaliyetlerini sürdürebilmesi için ekonomik bağımsızlığı olmalıdır. Derneğimizin en önemli ekonomik kaynağı sizlerden toplanan aidatlardır. Tüzüğümüze ve dernekler kanununa göre üyelik aidatının ödenmesi üyeliğin devamı için bir zorunluluktur. Bu sebeple, üyelerimizin üyelik aidatlarını zamanında ödemesi önem arz etmektedir. Dernek yönetimleri aidatların toplanması konusunda sorumludur. Buna rağmen dernek üyelerimizin önemli kısmının aidatlarını ödemediği görülmektedir.

 

Yönetim Kurulu olarak aidat ödeyenlerin haklarını korumak açısından ödeme yapmayan üyelere gecikme faizi uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple üyelerimizin 31 Ocak 2021 tarihine kadar eski aidat borçlarını ödemesi ve aksi durumda üyelerimizin aidat borçlarına yıllık %20 oranında gecikme faizi eklenecektir.2021 yılı sonuna kadar aidat borçları 300 TL ve üzerinde olan üyelerimizin dernek üyelikleri sonlandırılarak aidat borçlarının ödenmesi için hukuki yollara başvurulacaktır.

 

Dernekler Kanunu'na göre ;

• Hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur.

• Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanununa göre icra yoluyla tahsil edebilir.

 

• 2020 den beri dernek üyelerinin E-devlet üzerinden de üyelikten ayrılma imkanını da bulunmakta, fakat aidat borcu olan üyelerin borçları takibe düşmektedir.

 

• Üyelik aidatı borcu bulunmayan üyelerimize Prof. Dr. Alp Gürkan editörlüğünde DİHED tarafından yayınlanan "BÖBREK NAKLİ" kitabımızı hediye olarak göndereceğiz. Bundan sonraki süreçte de derneğimizce yayınlanacak kitaplar, aidat borcu olmayan üyelerimize hediye edilecektir.

 

Üyelerimiz derneğimizin web sitesindeki   https://www.dihed.org/gunceluyelistesi-dihed

 

  sayfadan aidat borçlarını öğrenebilirler.

 

Yıllık aidat ücretimiz 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için 100 TL' dir.

 

Lütfen aidatları derneğimizin aşağıdaki hesabına gönderiniz.

DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ Yapı Kredi Bankası İncirli- İSTANBUL Şubesi

Hesap No:70887903

IBAN: TR91 0006 7010 0000 0070 8879 03

 

Üyelerimizin bu konuda hassasiyet göstererek aidatlarını zamanında ödemeleri rica olunur. Aidat ödemek istemeyen üyelerimizin borçlarının devamlı artmaması için üyeliklerini sonlandırmaları uygun olacaktır.

 

DİHED YÖNETİM KURULU