top of page

DİHED Temmuz-Aralık 2022 Dönemi
Asgari Ücret Tarifesi

DİHED- Asgari Ücret Tarifesi.jpg

Diyaliz Hekimleri Derneği Temmuz-Aralık 2022 dönemi diyaliz merkezlerinde çalışan hekimler için önerilen asgari ücret tarifesi yayınlanmıştır.

bottom of page