top of page

Sektör Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı !

23cc3c08-704e-42cd-869d-2a0676c2986c.jpg

DİHED bünyesinde oluşturulan “Sektör Çalışma Grubu” ilk toplantısını 18/07/2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmiştir. Toplantıya DİHED Yönetim Kurulu”nu temsilen; Uzm. Dr. Hıdır Arslan, Op. Dr. Mesut Kösem, Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç, Prof. Dr. Önder Yavaşcan ve Dr. Adem Sezen, Diyaliz  Merkezi İşletmecisi olarak; Dr. Savcı Bayraktar, Dr. Alper Gürdal ve Okay Bayraktar katılmıştır.

 

Toplantıda aşağıda belirtilen konularda görüş alışverişinde bulunulmuş ve kararlar alınmıştır:


1) Hemodiyaliz tedavisi; yaşlı ve yandaş hastalıkları (diabet, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, malignite, vb.) olan bir hasta grubuna uygulanmaktadır. Bu hasta grubuna hemodiyaliz hizmetinin verilebilmesi için tecrübeli bir sağlık ekibi ile hizmet vermek gereklidir. Bu hasta grubu için tedavi maliyeti her geçen gün artmaktadır.

2) Hemodiyalizde kullanılan ilaç ve sarf malzemelerinin maliyetleri artmakta ve bazı ürünlerin temininde güçlükler izlenmektedir. Merkezlerin bu ürünleri uygun fiyata ve sürekli bir şekilde temin edebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

 

3) Diyaliz sektörünün yaşamakta olduğu bu zorlu dönemi atlatabilmesi için diyaliz merkezi işletmecilerinin ve hekimlerin bir arada ve iletişime açık olmalarına ihtiyaç vardır.

 

4) Şu an için WhatsApp ortamında 25 diyaliz merkezi işletmecisi mevcut olup, daha fazla kişiye ulaşmak için gerekli çalışma ve duyurular yapılmalıdır.

 

5) Diyaliz merkezlerinde hastalara hizmet verirken SGK tarafından fiyatlandırılmayan bir çok sağlık hizmeti (diabetik ayak pansumanı, Oksijen tedavisi, enjeksiyon vb.) verilmektedir. Bu işlemlerin faturalandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

 

6) Diyaliz hizmetinin maliyetleri arasında ulaşım ve ikram maliyetleri de önemli bir yekün tutmaktadır. SGK tarafından bu maliyetlerin dikkate alınması için çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

7) Diyaliz sektörünün ve hekimlerin sorunlarını saptamak ve çözümler üretmek için DİHED, DİADER, DİYAMER, TND, TBV, vb. kurumlar ortak toplantılar düzenlemelidir.

 

8) Yeni hastaların evine yakın bir diyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu hastanelerinde diyaliz tedavisine başlayan hastaların özel diyaliz merkezlerine adil ve etik kurallara uygun bir şekilde sevk edilmesini sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.

 

9) Ev hemodiyalizi ve yoğun bakım diyalizi konularında bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç vardır.

 

10) Bazı gruplar tarafından ülkemizde “hekimsiz diyaliz” için çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Ülkemiz şartlarında hekim olmadan diyaliz hizmetinin verilebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir önceki aşaması olan “bir seansta bir diyaliz hekiminin bakabileceği hasta sayısı 30'dan 50'ye çıkmasının” sorunlara çare olamadığı görülmektedir. Bu yönetmelik düzenlemesine karşı gerekli itirazların hukuki olarak yapılması ve sürecin takip edilmesi sağlanacaktır.

 

11) Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Uygulama Tebliği için  hekimlerin ve diyaliz merkezlerinin görüşleri alınarak oluşturulacak yeni taslak çalışmalar DİHED tarafından oluşturulacaktır. Bu çalışmalara sektörü temsil eden diğer dernek ve kurumların da katkıda bulunmaları için davet edilecektir. Üzerinde ortak mutabık kalınan yönetmelik ve tebliğ çalışmaları Sağlık Bakanlığı ve SGK'ya iletilecektir.

 

 12) Diyaliz Bilim Kurulu şu an oluşma şekli olarak diyaliz merkezlerinin ve diyaliz hekimlerinin görüşlerini yansıtmaktan uzaktır. Diyaliz Bilim Kurulu olarak sektör hakkında kararlar alınırken sektörde çalışan diğer tıp dallarının (Diyaliz Hekimi, Dahiliye, Kalp ve Damar Cerrahisi, vb. ) ve diyaliz merkezi işletmecilerinin de çalışmalara dahil edilmesi bir zorunluluktur. 


DİHED Yönetim Kurulu olarak Sektör Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına katılan çalışma grubu üyelerine teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

Uzm. Dr. Hıdır Arslan

DİHED Yönetim Kurulu Başkanı

Yayın Tarihi: 20/7/2019

bottom of page