top of page

Hemodiyalizde Mortalite

 Çalışma Grubu

Uz. Dr. Hıdır Arslan

Adli Tıp Uzmanı

S.B.Ü. Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

E-mail: arslanh@me.com

Please reload

Hemodiyalizde Mortalite

Çalışma Grubu'nun Amaçları ve Görevleri

 

a- Ülkemizde hemodiyaliz hastalarının ölüm oranları ve ölüm sebeplerini detayalı olarak incelemek.

b- Hastaların ölüm sebeplerinden önlenebilir ve iyileştirilebilir sebepleri saptayarak bu soruna yönelik düzeltici projeler oluşturmak.

 

c- Oluşan proje ve raporları kamu ve ilgili kurumlarla paylaşmak.

 

d- Hemodiyalizde mortalite konusunda sempozyum ve çalıştaylar yaparak, konunun tüm boyutlarıyla tartışılmasını sağlamak.

d- Konu ile ilgili diğer dernek ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

 

e- Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu konuda ortak projeler oluşturmak.

bottom of page