top of page

Giresun Toplantısı 

"TKDCD Buluşmaları Giresun" adıyla 30 Kasım 2019 tarihinde planlanan toplantıda DİHED tarafından "Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Oturumları" ve "RDUSG ile Damaryolunun Değerlendirilmesi" konulu Workshop gerçekleştirilecektir.

 

Toplantıya DİHED Yönetim Kurulu Başkanımız Uzm. Dr. Hıdır Arslan’ın katılması sebebiyle bölgedeki hekimler yaşadıkları sorunları birinci ağızdan derneğimize iletme şansı bulacaklardır.

 

Toplantıya Nefroloji, Diyaliz alanında çalışan hekim, hemşire ve teknikerler davetlidir.

bottom of page