top of page

DİHED-TNDTHD İstişare Toplantısı Gerçekleşti

 TNDTHD Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Hem Ayten Karakoç ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

16 Şubat 2018 tarihinde Diyaliz Hekimleri Derneği’ni (DİHED) temsilen Uzm. Dr. Hıdır Arslan(DİHED Yönetim Kurulu Başkanı) ile Op. Dr. Mesut Kösem(DİHED Genel Sekreteri) ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’ni(TNDTHD) temsilen Uzm. Hem. Ayten Karakoç’un(TNDTHD Yönetim Kurulu Başkanı) katıldığı istişare toplantısı gerçekleşmiştir.

 

Yapılan toplantının içeriği şöylece özetlenmiştir:

1- Diyaliz hekim ve hemşirelerine yönelik yapılacak Bölgesel Eğitim Toplantılarının organizasyonu için DİHED ve TNDTHD işbirliği konusunda görüş birliğine vardılar.

2- «Diyaliz Yönetmeliği» oluşma aşamasında Sağlık Bakanlığı’nın sektörde çalışanları temsil eden dernek ve kuruluşların görüşlerine başvurmasının elzem olduğu vurgulandı.

3- Diyaliz teknikerliği eğitimi 4 yıllık lisans eğitimi düzeyine çekilmeli ve eğitimin son yılında intörn diyaliz teknikerliği stajı düşünülmelidir. Böylelikle öğrencilerin tecrübe kazanması ve el becerilerini geliştirmesi sağlanmış olur. Şuan mevcut durumda üniversitelerde diyaliz teknikerliği kontenjanlarının çok fazla olması, staj süresinin yetersizliği ve öğrencilerin staj yapacak merkez bulamamaları ciddi problemler oluşturmaktadır. Sonuç olarak diyaliz teknikerliği için; eğitim süresi, müfredatı, eğitim görevlilerinin yeterliliği ve yıllık kontenjan konuları ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı.

4- DİHED ve TNDTHD üyelerinin eğitimine destek olmak amacıyla kitap, kılavuz ve web sitesi çalışmalarında işbirliği kararı aldılar.

5- Resertifikasyon için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi. Belirli bir süre (2 yıl gibi) aktif diyalizde çalışanların sınavdan muaf tutulması ve sertifika süresinin uzatılması sağlanabilir. Sertifikasyon eğitimi için de standart içerikte eğitim programlarının ve materyallerin oluşturulması gereklidir. Diyaliz alanındaki yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmeleri için, diyalizde çalışanlara belirli aralıklarla Bilgi Güncelleme Eğitimi (Kurs veya Uzaktan Eğitim)  yapılabileceği konusunda mutabık kalındı.

6- DİHED ve TNDTHD Nefroloji-Diyaliz alanında çalışanların sorunlarını saptayıp çözüme ulaştırılması için oluşturulacak platformda (Sektör Sorunları Çalışma Grubu) yer almak için istekli olduklarını belirttiler. 

7- DİHED ve TNDTHD birbiriyle veya diğer derneklerle karşılıklı dialoğun ve işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine vardılar.

Bu istişare toplantısı ile planlanacak çalışmaların üyelerimizin, hastaların ve sektörün faydasına olacağına inanıyoruz. DİHED ve TNDTHD olarak her iki derneğin yönetici ve üyelerine saygılarımızı sunuyoruz.

   

      Uzm. Dr. Hıdır ARSLAN                       Op. Dr. Mesut KÖSEM                   Uzm. Hem. Ayten KARAKOÇ

Yayın Tarihi: 21/02/2018

bottom of page