top of page

Böbrek Nakli Çalışma Grubu Kuruldu!

 Böbrek Nakli Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

3 Mart 2018 tarihinde DİHED bünyesinde kurulan «Böbrek Nakli Çalışma Grubu» ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya çalışma grubu koordinatörleri Prof. Dr. Alp Gürkan(Genel Cerrahi Uzmanı-Okan Üniversitesi Hastanesi), Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz (Nefroloji Uzmanı-Antalya Medikalpark Hastanesi),  Uzm. Dr. Hıdır Arslan (DİHED Yönetim Kurulu Başkanı) ve Op. Dr. Mesut Kösem(DİHED Genel Sekreteri) katıldı.Toplantıda ülkemizde böbrek naklinin durumu, ve DİHED tarafından yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Yapılan toplantının içeriği şöylece özetlenmiştir:

1- Ülkemizde prediyaliz dönemdeki hastaların eğitimine yönelik yeterli bir eğitim programının olmadığı belirtilerek DİHED olarak «Hasta Eğitim Programı» oluşturulması için çalışmalara başlanmasına karar verildi.  Eğitim programının kitapçık, sunum ve video olarak planlanması gerektiği belirtildi.

 

2- DİHED tarafından yönetilen «Böbrek Yetmezliği Hasta Okulu» olarak adlandırılan hasta eğitimine yönelik web sitesinin(www.bobrekokulu.com) geliştirilmesi ve sayfa içeriklerinin tekrar düzenlenmesine karar verildi. 


3- Derneğimizin yayın organı haline gelen DiyalizHaber adlı web sitesinde( www.diyalizhaber.net) böbrek nakli ve organ bağışının önemi hakkında köşe yazısı ve haber çalışmalarının yapılmasına karar verildi.


4- DİHED olarak diyaliz alanında çalışan hekimlere yönelik «Kronik Böbrek Hastalığı» adlı bir kitap çalışmasına karar verildi. 


5- Ülkemizde böbrek naklinin yüksek oranda canlı vericilerden sağlanan böbreklerle yapıldığı vurgulandı. Beyin ölümü bildirimi ve kadavrada organ bağışını artıracak yeni projelere ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu konuda yoğun bakım ünitelerinde çalışan hekimleri konunun önemini anlatacak eğitimlerin planlanması, yoğun bakımdaki hastaların koma skalalarının yakından takip edilmesi ve aile görüşmeleri için özel yetiştirilmiş Organ Nakli Koordinatörlerinin oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.


6- Ülkemizde böbrek yetmezliği hasta takibinde sorunlar yaşandığı ve hastaların yüksek oranda kataterlerle ve acil şartlarda hemodiyalize başladıkları belirtildi. Bunun için öncelikle «Böbrek Nakli Merkezi» olarak adlandırılan merkezlerin soruna çözüm olamadığı belirtildi. Böbrek nakli yapmanın yanında, Evre 3-4-5 hastaları takip eden, hastaları eğiten, diyaliz tedavilerine hazırlayan ( A-V fistül-greft operasyonları, Periton diyaliz katateri takılması, tünelli-tünelsiz katater takılması) ve ilk diyalizin hastane ortamında yapıldığı «Böbrek Yetmezliği Merkezi» olarak adlandırılabilecek merkezlere ihtiyaç olduğu belirtildi. Kamunun yüksek maliyetli tedavilere kaynak ayırırken ( diyaliz tedavileri, böbrek nakli) hastayı prediyaliz dönemde uzun yıllar yaşatmayı amaçlayan projelere ve damaryolu oluşturulması konusunda yeterli desteği vermediği vurgulandı. 


7- Prediyaliz dönemdeki hastaların eğitimi için «Böbrek Yetmezliği Hasta Eğitim Hemşiresi» olarak adlandırılan sağlık çalışanlarının yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.


8- Ülkemizde sayıca fazla miktarda böbrek nakli merkezi bulunmasına rağmen, merkezlerin yıllık yaptığı böbrek nakli sayısı ve uzun dönem böbrek sağkalımı ve hasta sağkalımı açısından ciddi farklar bulunduğu belirtildi. 


9- DİHED üyelerinin bu konuda eğitimi için İstanbul ve diğer illerde toplantılar planlanmasına karar verildi.


10- «Böbrek Nakli Çalışma Grubu» üyelerinin artırılması için bu alanda çalışan nakil cerrahı, nefrolog ve organ nakli koordinatörlerinin derneğimize davet edilmesine karar verildi. Bu toplantıların daha fazla sayıdaki hekimlerle 6 ayda bir yapılmasına karar verildi. 

Bu toplantının gerçekleşmesinde gösterdikleri ilgi ve bu raporun oluşmasında verdikleri emekler için üyemiz ve «Böbrek Nakli Çalışma Grubu» koordinatörleri Prof. Dr. Alp Gürkan ve Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz’a teşekkür ederiz.


        Op. Dr. Mesut KÖSEM                                                                                          Uz. Dr. Hıdır ARSLAN                            
     DİHED Genel Sekreteri                                                                                    DİHED Yönetim Kurulu Başkanı

Yayın Tarihi: 05/03/2018

bottom of page