top of page

DİHED, Yeni Diyaliz Yönetmeliği Konusunda Bakanlık'ta Görüşlerini Bildirdi.

 

DİHED yönetimi olarak 03.05.2016 Dernek başkanımız Mehmet Gürhan Bilgiç, Eski Başkanımız Adem Sezen ve Genel sekreter Hıdır Arslan ile yaptığımız Sağlık Bakanlığı'nda randevulu tanışma ve istişare görüşmeleri hakkında özet şöyledir;

 

Sağlık Bakanı yardımcısı Sayın Ahmet Baha Öğütken Bey ile sıcak atmosferde gerçekleşen görüşmede, bakan yardımcımıza tebriklerimiz iletildi, derneğimiz tanıtıldı, Türkiyemizin genel sağlık politikası, son dönem böbrek hastalığında tedavi modaliteleri, diyaliz tedavisi ve ülkemiz sağlık politikalarında gelecek perspektifi ile Bağlık Bakanlığımızın yeni projeleri hakkında istişarede bulunuldu. Yeni diyaliz yönetmeliği ile ilgili sözlü görüşlerimiz bildirilirken, yazılı görüşlerimizin sunulması kararlaştırıldı.

 

Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik Bey ile yeni diyaliz yönetmeliği ile bu yönetmelik değişikliği görüşülerek, DİHED'in masada yeni yönetmelik çalışmaları içinde yer alması gerektiği bildirildi ve görüş ve önerilerimiz sözlü olarak ifade edilmekle birlikte, yazılı olarak gönderilmesi kararlaştırıldı.

 

Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Şube Müdürü Sayın Murat Öztürk ile diyaliz sektörü ve yeni diyaliz yönetmeliği görüşüldü, görüş ve önerilerimiz ifade edilirken yazılı önerilerimizin sunulması kararlaştırıldı, yeni yönetmelik oluşturulması aşamasında DİHED in masada olması gerekliliği Murat Bey'e de iletildi.

bottom of page